Privacy van (aankomende) medewerkers

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?  

Als je medewerker wil worden

 • vragen wij je naam, je telefoonnummer en je e-mailadres. Deze gegevens heeft de Reigershoeve nodig om contact met je op te nemen.
 • Als je je telefoonnummer opgeeft, kan de Reigershoeve je bellen.
 • Wij vragen je motivatiebrief en CV om te zien waarom je bij de Reigershoeve zou willen werken en wat je opleiding en werkervaring is. Bij een open sollicitatie bewaren we deze gegevens zodat we je uit kunnen nodigen als er een vacature is. Ook tijdens een eventuele sollicitatieprocedure bewaren we deze gegevens. Als we je niet aan kunnen nemen verwijderen we de gegevens, tenzij je ons toestemming geeft de gegevens in ons dossier te bewaren zodat we in de toekomst contact op kunnen nemen.

 Nadat je medewerker bent geworden

 • verzamelt en/of verwerkt de Reigershoeve gegevens die noodzakelijk zijn om de arbeidsovereenkomst uit te voeren en te voldoen aan de wet (bv voor de loonaangifte), het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.
 • In dit kader leggen we de volgende gegevens vast:
  • Je sollicitatiebrief en/of cv
  • Het loonheffingsformulier
  • Diploma’s en certificaten
  • Een kopie van je identiteitsbewijs
  • De arbeidsovereenkomst die met je is afgesloten en eventuele mutaties
  • Verslagen van ontwikkelgesprekken
  • Brieven en e-mails voor zover ze relevant zijn voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst
  • Rooster- en verzuimgegevens
  • Salarisgegevens
 • De volgende organisaties ontvangen van de Reigershoeve personeelsgegevens om die te verwerken
  • De belastingdienst voor het berekenen van de loonbelasting
  • Het pensioenfonds voor het berekenen van de pensioenpremies
  • Kasta Salarisadministratiekantoor voor het berekenen van de salarissen
  • De bedrijfsarts ontvangt informatie ten behoeve van de begeleiding bij ziekte
 • Daarnaast hebben de volgende organisaties toegang tot personeelsgegevens van de Reigershoeve. Met deze organisaties is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
  • TTS (leverancier van Resident Web; hier staan ook alle gebruikers in vermeld)
  • ComToday (beheerder van de ICT van de Reigershoeve; Comtoday maakt back-ups van al onze digitale mappen)
  • Tactiplan (verwerken gegevens zoals e-mailadres en contracturen)
  • Onze financieel administrateur die ZZP-er is
 • We bewaren de gegevens tot 5 jaar nadat je bij ons uit dienst bent, tenzij je ons eerder vraagt de gegevens te verwijderen.

 

Privacy van stagiaires

Als je stagiair van de Reigershoeve bent, dan gaat de verzameling en het gebruik van je persoonsgegevens als volgt: 

Als je stagiair wil worden

 • vragen wij je naam, je telefoonnummer en je e-mailadres. Deze gegevens heeft de Reigershoeve nodig om contact met je op te nemen.
 • Als je je telefoonnummer opgeeft, kan de Reigershoeve je bellen.
 • Wij vragen je motivatiebrief en CV om te zien waarom je bij de Reigershoeve stage zou willen lopen en wat je opleiding en werkervaring is. Bij een open sollicitatie voor een stageplek bewaren we deze gegevens zodat we je uit kunnen nodigen als er een vacature is. Ook tijdens een eventuele sollicitatieprocedure voor een stageplek bewaren we deze gegevens. Als we je niet aan kunnen nemen verwijderen we daarna de gegevens, tenzij je ons toestemming geeft de gegevens in ons dossier te bewaren zodat we in de toekomst contact op kunnen nemen.

Nadat je stagiair bent geworden:

 • verzamelt en/of verwerkt de Reigershoeve gegevens die noodzakelijk zijn om de arbeidsovereenkomst uit te voeren en te voldoen aan de wet (bv voor de loonaangifte), het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.
 • In dit kader leggen we de volgende gegevens vast:
  • Je sollicitatiebrief en/of cv
  • Het loonheffingsformulier
  • Een kopie van je identiteitsbewijs
  • De Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BVP overeenkomst)
  • Verslagen van voortgangsgesprekken
  • Rooster- en verzuimgegevens
  • Stagevergoedingsgegevens
 • De volgende organisaties ontvangen van de Reigershoeve gegevens rondom jouw stagevergoeding om die te verwerken
  • De belastingdienst voor het berekenen van de loonbelasting
  • Kasta Salarisadministratiekantoor voor het berekenen van de salarissen
 • Daarnaast hebben de volgende organisaties toegang tot personeelsgegevens van de Reigershoeve. Met deze organisaties is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
  • Onze financieel administrateur die ZZP-er is

We bewaren de gegevens tot 5 jaar nadat je bij ons stage hebt gelopen, tenzij je ons eerder vraagt de gegevens te verwijderen.

 

Privacy van vrijwilligers

Als je vrijwilliger van de Reigershoeve bent, dan gaat de verzameling en het gebruik van je persoonsgegevens als volgt: 

Als je vrijwilliger wil worden

 • vragen wij je naam, je telefoonnummer en je e-mailadres. Deze gegevens heeft de Reigershoeve nodig om contact met je op te nemen.
 • Als je je telefoonnummer opgeeft, kan de Reigershoeve je bellen.
 • Als je extra informatie opgeeft, zoals je specifieke interesse in een vrijwilligersfunctie, kan de Reigershoeve je zo gericht mogelijk helpen.  

Nadat je vrijwilliger bent geworden:

 • Als je eenmaal vrijwilliger bent, verwerkt de Reigershoeve je naam, je geboortedatum, je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres, om je als vrijwilliger goed te laten functioneren, om je te verzekeren tijdens het vrijwilligerswerk op de Reigershoeve, en om contact met je te onderhouden. Zo zullen we je bijvoorbeeld uitnodigen voor vrijwilligers- en scholingsbijeenkomsten en kun je declaraties indienen.
 • We bewaren de gegevens tot 5 jaar nadat je vrijwilligerswerk bij ons hebt gedaan, tenzij je ons eerder vraagt de gegevens te verwijderen.

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top