• Een buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie

Onze missie

Wij willen mensen met dementie én hun omgeving buitengewoon goede zorg bieden. Dit betekent zorg in een omgeving waar mensen hun leven voort kunnen zetten, waar ze worden gerespecteerd om wie ze zijn en waar zij zich prettig en van waarde voelen. Deze zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn; ook voor mensen met een kleine beurs.

Onze visie

Om de missie te volbrengen, werken we vanuit een duidelijke zorgvisie. In onze visie zijn de behoeften en gewoonten van de bewoners het uitgangspunt. Uitslapen, een zachtgekookt ei, ’s avonds een borrel, ook mensen met dementie zijn gehecht aan hun gewoonten. Deze worden bij de Reigershoeve gerespecteerd. Wij streven er dan ook naar om de eigen levensstijl van de bewoner voort te zetten. Waar nodig worden de bewoners hierbij door de woonzorgbegeleiders ondersteund.

Ook doen wij ons best om de bewoners een zinvolle besteding van de dag te geven. Medewerkers zijn geschoold in het bieden van activiteiten aan mensen met dementie. Het terrein biedt volop aanknopingspunten om dingen te doen en te beleven. Het welzijn van de bewoners staat altijd voorop.

Samenwerking tussen personeel, bewoners en familie is heel belangrijk voor de Reigershoeve. Omdat zij het meeste weten van de gewoonten en wensen van de bewoner, wordt de naaste familie of partner nauw betrokken bij de afstemming van de zorg op de bewoner. Daarnaast heeft Reigershoeve veel deskundigheid in huis om de familie te helpen zo goed mogelijk om te gaan met het ziekteproces van hun naaste.

Lees hier ons uitgebreide visiedocument

Waarom de naam Reigershoeve?

In de familie van Henk en Dieneke bestond al jarenlang het 'gezegde': “reigers brengen geluk”. In veel culturen heeft de reiger een symbolische betekenis. In de oudheid en onder de oorspronkelijke bewoners van Amerika gold het zien van een reigers als een gunstig voorteken. In de Chinese cultuur is de reiger het symbool van zuiverheid, geduld en een lange levensduur. In het oude Egypte werd de reiger gezien als een voorbode van goede tijden, van vernieuwing van het leven en ook wel als de schepper van het licht.

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top