Privacy van bewoners of bezoekers van de dagbesteding

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Als u bewoner of bezoeker van de dagbesteding van de Reigershoeve bent, dan gaat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als volgt: 

 

Als u in de toekomst zou willen wonen op de Reigershoeve of naar de dagbesteding zou willen

  • vragen wij uw naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Deze gegevens heeft de Reigershoeve nodig om contact met u op te nemen.
  • Als u uw telefoonnummer opgeeft, kan de Reigershoeve u bellen.
  • Als u extra informatie opgeeft, zoals uw specifieke interesse in dagactiviteiten of wonen, kan de Reigershoeve u zo gericht mogelijk helpen.  

 

Nadat u bewoner of bezoeker van de dagbesteding van de Reigershoeve bent geworden

  • verwerkt de Reigershoeve uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, burger service nummer en gegevens van uw eerste contactpersonen, om u gerichte zorg te kunnen bieden en de kosten voor de zorg ook te kunnen declareren bij de gemeente of het zorgkantoor.
  • Als u bewoner of deelnemer van de dagbesteding van de Reigershoeve bent verzamelt de Reigershoeve ten dienste van de zorgverlening ook dossiergegevens van u. De betrokken zorgverleners hebben toegang tot dit dossier om over de zorg te rapporteren en zaken te registreren, en om goed te weten wat voor u belangrijk is. Deze zorgverleners werken volgens het Beleid en Reglement Gegevensbescherming van de Reigershoeve, dat is op te vragen bij Dieneke of Henk (bestuur). De Reigershoeve werkt met het Elektronisch Patiënten dossier van Technology To Serve (TTS), en heeft een verwerkersovereenkomst met TTS afgesloten om de hierin opgeslagen gegevens veilig te bewaren. Het zorgdossier moet 15 jaar worden bewaard, tenzij u of uw vertegenwoordiger vraagt het eerder te vernietigen.

 

Privacy van vertegenwoordigers

Als u vertegenwoordiger of eerste contactpersoon van een bewoner of bezoeker van de dagbesteding van de Reigershoeve bent, dan gaat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens als volgt: 

 

Als u als vertegenwoordiger of eerste contactpersoon wil optreden

  • vragen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens heeft de Reigershoeve nodig om contact met u op te nemen.
  • Als u uw telefoonnummer opgeeft, kan de Reigershoeve u bellen.
  • Als u extra informatie opgeeft, zoals specifieke interesse in dagactiviteiten of wonen kan de Reigershoeve u zo gericht mogelijk helpen.  

 

Als u vertegenwoordiger of eerste contactpersoon bent

  • verwerkt de Reigershoeve uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om u als vertegenwoordiger of eerste contactpersoon zo goed als mogelijk op de hoogte houden over de persoon waar u vertegenwoordiger of eerste contactpersoon van bent
  • Zo zullen we u bijvoorbeeld uitnodigen voor evenementen, informatieve bijeenkomsten, het online communicatieplatform en multidisciplinair overleg.

De Reigershoeve verzamelt ten dienste van de zorgverlening ook dossiergegevens van de persoon waarvan u vertegenwoordiger of eerste contactpersoon bent. De betrokken zorgverleners hebben toegang tot dit dossier om over de zorg te rapporteren en zaken te registreren, en om goed  te weten wat voor de persoon die u vertegenwoordigt belangrijk is. Deze zorgverleners werken volgens het Beleid en Reglement Gegevensbescherming van de Reigershoeve, dat is op te vragen bij Dieneke of Henk (bestuur). De Reigershoeve werkt met het Elektronisch Patiënten dossier van Technology To Serve (TTS), en heeft een verwerkersovereenkomst met TTS afgesloten om de hierin opgeslagen gegevens veilig te bewaren. Het zorgdossier moet 15 jaar worden bewaard, tenzij u vraagt het eerder te vernietigen.

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top