• Een buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie

 

Privacy verklaring Stichting Reigershoeve

De Reigershoeve verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van haar bewoners en deelnemers, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, en andere geïnteresseerden (zoals websitebezoekers, mantelzorgers en mensen met dementie). De Reigershoeve wil je graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring lees je onder andere hoe je persoonsgegevens door de Reigershoeve worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar je naartoe kunt om je rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent je privacy. Deze Privacyverklaring is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de ‘AVG’).

Klik hieronder om te bekijken welke gegevens wij over jou verwerken en waarom.

  1. Je maakt gebruik van onze website of hebt je aangemeld voor de nieuwsbrief
  2. U bent bewoner van de Reigershoeve, bezoeker van de dagbesteding of vertegenwoordiger van een bewoner of bezoeker
  3. Je wilt solliciteren, bent medewerker, stagiair of vrijwilliger

 

Algemeen

Wie is verantwoordelijk voor het veilig bewaren en verwerken van gegevens?

Stichting Reigershoeve, gevestigd aan Oosterweg 5B, 1968 KM Heemskerk, is verantwoordelijk voor een veilige verwerking en bewaring van persoonsgegevens. Voor vragen omtrent privacy of gegevensbescherming kun je contact opnemen met Dieneke Smit via telefoonnummer 0251-207027 en mailadres info@reigershoeve.nl. Je kunt ook contact opnemen met onze  functionaris gegevensbescherming (Hans van Amstel; info@warmthuis.nl).

 

Welke rechten heb je als er gegevens over je worden bewaard?

Inzage: Je hebt het recht om een ??kopie van je persoonsgegevens te vragen die worden verwerkt door of namens de Reigershoeve.

Wijziging: Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Beperking: Je kunt de verwerking van je persoonsgegevens ook door de Reigershoeve laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij je verzoek tot wijziging van je persoonsgegevens controleren.

Wissen van persoonsgegevens: Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens door de Reigershoeve te laten verwijderen, tenzij de Reigershoeve op grond van de AVG toegestane redenen heeft om je persoonsgegevens te houden.

Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op je verzoek verstrekt de Reigershoeve je een kopie van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt, en heb je het recht die persoonsgegevens ongehinderd door de Reigershoeve aan een derde partij te laten overdragen.

Recht van bezwaar: Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Reigershoeve. De Reigershoeve kan je hierbij verzoeken om met je specifieke situatie verband houdende redenen op te geven.

 

Je kunt al deze rechten uitoefenen door ons te bellen op 0251-207027 of een e-mail te sturen naar info@reigershoeve.nl. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar waar je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens door de Reigershoeve (bijvoorbeeld omdat je de nieuwsbrief wilt ontvangen), kun je deze toestemming op elk moment intrekken zoals aangegeven in deze Privacyverklaring.

 

Worden je gegevens aan anderen doorgegeven?

In principe worden je gegevens niet aan andere doorgegeven. Soms is dit echter noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen of een goede werkgever te zijn die zich houdt aan de arbeidswetten.  Voor deze zaken geeft de Reigershoeve wel gegevens aan een derde partij door. Voorbeelden hiervan zijn de leverancier van ons electronisch clientendossier voor bewoners, en de salarisadministrateur voor medewerkers. De Reigershoeve zorgt ervoor dat met deze partijen verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin de partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en alleen ten behoeve van de Reigershoeve te verwerken.

 

Disclaimer

Stichting Reigershoeve is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top