• Een buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie

Medewerkers

Stichting Reigershoeve heeft 48 medewerkers in dienst (bijna 26 fte). Buiten Dieneke, Henk en een huishoudelijk medewerker, zijn dit allemaal mensen die werken in de directe dagelijkse zorg voor onze bewoners. Wij vinden onze medewerkers stuk voor stuk kanjers en hebben hen geselecteerd op hun betrokkenheid, warmte en de motivatie om te werken volgens onze visie.
Medewerkers worden betaald en beloond conform de CAO VV&T.

Initiatiefnemers / bestuur

Dieneke Smit en Henk Smit zijn dochter en vader. De opa van Dieneke en de moeder van Henk werden allebei getroffen door dementie en hebben jarenlang in diverse verpleeghuizen doorgebracht. Hierdoor hebben Dieneke en Henk de zorgverlening voor mensen met dementie van zeer nabij meegemaakt en daaruit hun conclusies getrokken: die zorg moet beter en daar gaan wij voor zorgen!

Dieneke heeft een studie gezondheidswetenschappen, beleid en organisatie van de gezondheidszorg, en een studie gerontologie afgerond. Aan het Trimbos-instituut deed zij vijf jaar wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Nu doet zij promotie-onderzoek naar de relatie tussen activiteiten en kwaliteit van leven bij mensen met dementie in de langdurige zorg. Voor praktische ervaring werkte zij een jaar lang één dag per week in twee kleinschalige woonvoorzieningen als assistent-verzorgende, en werkte daarna een jaar bij Stichting WarmThuis, als coördinator van het dagbestedingsaanbod voor mensen met dementie die nog thuis wonen. Nu is zij bestuurder Zorg van de Reigershoeve.

Henk heeft een veelzijdige loopbaan achter de rug. Hij vervulde functies als universitair docent, wetenschappelijk onderzoeker en manager en directielid in de voedingsmiddelenindustrie. Hij is bestuurslid van de afdeling Midden-Kennemerland van Alzheimer Nederland. Tot 1 april 2013 werkte Henk als projectleider Ketenzorg Dementie in de regio Midden-Kennemerland. Nu is hij bestuurder Bedrijfsvoering van de Reigershoeve.

Raad van Toezicht

Stichting Reigershoeve is een stichting met een Raad van Toezicht die erop toeziet dat de bedrijfsvoering van de Reigershoeve goed verloopt en de zorg wordt geboden volgens de kwaliteitsstandaarden. De Raad van Toezicht bestaat uit Philip Breedveld (econoom), Hans Houweling (voormalig Specialist Ouderengeneeskunde) en Frank Roes (notaris).

Beleidsplan en kwaliteitsplan

Elk jaar maakt de Reigershoeve in overleg met de personeelsvertegenwoordiging en clientenraad een beleidsplan. Hierin staan de speerpunten voor het nieuwe jaar beschreven.
Met de komst van het nieuwe kwaliteitskader van het Zorginstituut Nederland, zijn zorginstellingen daarnaast ook verplicht een kwaliteitsplan op te stellen.
Download hier ons beleidsplan en kwaliteitsplan 2017.

Nieuws

11 oktober 2017

Film Mooi Werk

Stichting WarmThuis en de Reigershoeve hebben samen een film gemaakt over het werken in de zorg voor mensen met dementie

01 oktober 2017

Snavelklepper

Er is weer een nieuw editie van de Snavelklepper!

01 april 2017

Snavelklepper

Er is weer een nieuw editie van de Snavelklepper!

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top