• Een buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie

Medewerkers

Stichting Reigershoeve heeft 48 medewerkers in dienst (ruim 35 fte). Buiten Dieneke, Henk, een huishoudelijk medewerker en een facilitiair medewerker, zijn dit allemaal mensen die werken in de directe dagelijkse zorg voor onze bewoners. Wij vinden onze medewerkers stuk voor stuk kanjers en hebben hen geselecteerd op hun betrokkenheid, warmte en de motivatie om te werken volgens onze visie.
Medewerkers worden betaald en beloond conform de CAO VV&T.

Initiatiefnemers / bestuur

Dieneke Smit en Henk Smit zijn dochter en vader. De opa van Dieneke en de moeder van Henk werden allebei getroffen door dementie en hebben jarenlang in diverse verpleeghuizen doorgebracht. Hierdoor hebben Dieneke en Henk de zorgverlening voor mensen met dementie van zeer nabij meegemaakt en daaruit hun conclusies getrokken: die zorg moet beter en daar gaan wij voor zorgen!

Dieneke heeft een studie gezondheidswetenschappen, beleid en organisatie van de gezondheidszorg, en een studie gerontologie afgerond. Aan het Trimbos-instituut deed zij vijf jaar wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Via de faculteit Gedrags- en bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam promoveert zij op 23 februari 2017 op haar onderzoek naar de relatie tussen activiteiten en kwaliteit van leven bij mensen met dementie in de verpleeghuiszorg. Voor praktische ervaring werkte zij een jaar lang één dag per week in twee kleinschalige woonvoorzieningen als assistent-verzorgende, en werkte daarna een jaar bij Stichting WarmThuis, als coördinator van het dagbestedingsaanbod voor mensen met dementie die nog thuis wonen. Nu is zij bestuurder Zorg van de Reigershoeve.

Henk heeft een veelzijdige loopbaan achter de rug. Hij vervulde functies als universitair docent, wetenschappelijk onderzoeker en manager en directielid in de voedingsmiddelenindustrie. Hij is bestuurslid van de afdeling Midden-Kennemerland van Alzheimer Nederland. Tot 1 april 2013 werkte Henk als projectleider Ketenzorg Dementie in de regio Midden-Kennemerland. Nu is hij bestuurder Bedrijfsvoering van de Reigershoeve.

Raad van Toezicht

Stichting Reigershoeve is een stichting met een Raad van Toezicht die erop toeziet dat de bedrijfsvoering van de Reigershoeve goed verloopt en de zorg wordt geboden volgens de kwaliteitsstandaarden. De Raad van Toezicht bestaat uit Frank Roes (notaris), Leny Haaring (ouderenpsycholoog) en Matthijs Alink (econoom). 

Kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan

De Reigershoeve wil topzorg leveren voor mensen met dementie. In ons kwaliteitsverslag over het jaar 2018 leest u hoe we hier het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest.

Elk jaar maakt de Reigershoeve in overleg met de cliëntenraad en vertegenwoordigers van het personeel een beleids- en kwaliteitsplan. Hierin staan de speerpunten voor het nieuwe jaar beschreven.
Download hier ons kwaliteitsplan voor 2019.

Nieuws

19 december 2019

Snavelklepper

Er is weer een nieuwe Reigershoeve krant!

14 november 2018

Jubileumeditie Snavelklepper

Ter ere van ons 5-jarig bestaan op 1 oktober 2018, hebben we een jubileum editie van onze Reigershoeve-nieuwsbrief uitgebracht.

14 juni 2018

Snavelklepper

Het heeft even geduurd maar... Er is weer een nieuwe Snavelklepper!

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top