• Een buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie

Medewerkers

Stichting Reigershoeve heeft 60 medewerkers in dienst (ruim 39 fte). Buiten Dieneke, Bernadette, een secretariaat en een facilitiair medewerker/hovenier, zijn dit allemaal mensen die werken in de directe dagelijkse zorg voor onze bewoners. Wij vinden onze medewerkers stuk voor stuk kanjers en hebben hen geselecteerd op hun betrokkenheid, warmte en de motivatie om te werken volgens onze visie.
Medewerkers worden betaald en beloond conform de CAO VV&T.

Bestuur

De Reigershoeve is opgericht door Dieneke en Henk Smit, dochter en vader. De opa van Dieneke en de moeder van Henk werden allebei getroffen door dementie en hebben jarenlang in diverse verpleeghuizen doorgebracht. Hierdoor hebben Dieneke en Henk de zorgverlening voor mensen met dementie van zeer nabij meegemaakt en daaruit hun conclusies getrokken: die zorg moet beter en daar gaan wij voor zorgen! Op 1 oktober 2013 was het dan eindelijk zover. Na zeven jaar van voorbereiding opende de Reigershoeve haar deuren voor de eerste bewoners. Het was een droom die uitkwam! Tot september 2019 bestuurden Dieneke en Henk samen de zorgboerderij. Sinds 1 januari geniet Henk van zijn pensioen. Gelukkig is hij nog vaak als vrijwilliger op de Reigershoeve te vinden.

Vanaf september is Bernadette bij de Reigershoeve gaan werken om het stokje van Henk over te nemen. 

Bernadette (1983) is opgeleid als psycholoog en is haar werkzame leven begonnen als psycholoog in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Al snel is zij daarnaast bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut, het kennisinstituut voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, gaan werken. Hier heeft zij met veel plezier gewerkt aan projecten die onder andere gericht waren op mantelzorgondersteuning, kleinschalig wonen voor mensen met dementie en persoonsgerichte zorg. In 2015 is zij gepromoveerd op basis van haar onderzoek op dit laatste thema. Dat jaar werd zij ook  hoofd van het programma Ouderen. 

Dieneke (1985) heeft een studie gezondheidswetenschappen, beleid en organisatie van de gezondheidszorg, en een studie gerontologie afgerond. Altijd met haar droom van het realiseren van de Reigershoeve in haar achterhoofd, werkte zij vijf jaar samen met Bernadette op het Trimbos-instituut aan wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. In 2017 promoveerde zij op haar onderzoek naar de relatie tussen activiteiten en kwaliteit van leven bij mensen met dementie in de verpleeghuiszorg. Voor praktische ervaring werkte zij een jaar lang één dag per week in twee kleinschalige woonvoorzieningen als assistent-verzorgende, en werkte daarna een jaar bij Stichting WarmThuis, als coördinator van het dagbestedingsaanbod voor mensen met dementie die nog thuis wonen.

Nu vormen zij samen het bestuur van de Reigershoeve.

Raad van Toezicht

Stichting Reigershoeve is een stichting met een Raad van Toezicht die erop toeziet dat de bedrijfsvoering van de Reigershoeve goed verloopt en de zorg wordt geboden volgens de kwaliteitsstandaarden. De Raad van Toezicht bestaat uit Frank Roes (notaris), Leny Haaring (ouderenpsycholoog) en Matthijs Alink (econoom). 

Kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan

De Reigershoeve wil topzorg leveren voor mensen met dementie. In ons Kwaliteitsverslag over het jaar 2021 leest u hoe we hier het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest.

Elk jaar maakt de Reigershoeve in overleg met de cliëntenraad en vertegenwoordigers van het personeel een beleids- en kwaliteitsplan. Hierin staan de speerpunten voor het nieuwe jaar beschreven. Download hier ons Kwaliteitsplan voor het jaar 2022 .

Nieuws

29 november 2022

Nieuwsbrief Een fijne dag november 2022

De Reigershoeve wil graag iets betekenen voor de mensen die op onze wachtlijst staan. Iedere maand sturen we hen een nieuwsbrief, genaamd 'Een fijne dag'. Hier leest u de laatste versie. 'Een fijne dag' is bedoeld om u te informeren over activiteiten die we voor en met mensen met dementie organiseren in Heemskerk en omgeving. (klik op de link in dit artikel, om de nieuwsbrief te lezen)

25 november 2022

Nieuwsbrief Een fijne dag oktober2022

De Reigershoeve wil graag iets betekenen voor de mensen die op onze wachtlijst staan. Iedere maand sturen we hen een nieuwsbrief, genaamd 'Een fijne dag'. Hier leest u de laatste versie. 'Een fijne dag' is bedoeld om u te informeren over activiteiten die we voor en met mensen met dementie organiseren in Heemskerk en omgeving. (klik op de link in dit artikel, om de nieuwsbrief te lezen)

20 oktober 2022

Opening logeerhuis het Koekoeksnest

Van de zomer lieten we weten dat we aan de slag gingen met het realiseren van een logeerhuis voor mensen met dementie op woonzorgboerderij de Reigershoeve. We zijn heel erg blij dat we, dankzij alle hulp die we hebben gekregen van vrijwilligers, afgelopen vrijdag officieel open konden gaan. Wel dertig vrijwilligers hebben zich afgelopen twee maanden keihard ingezet om het logeerhuis, het Koekoeksnest, op tijd klaar te krijgen voor de eerste logees. Zij hebben geschilderd, behangen, keukenapparatuur vervangen, lampen opgehangen, de tuin gesnoeid en onkruidvrij gemaakt en ga zo maar door! Ook het kersverse team van het logeerhuis heeft er hard aan gewerkt om het logeerhuis er echt uit te laten zien als een sfeervolle Bed & Breakfast.

 We begonnen de middag vrijdag met een uitgebreide lunch om de vrijwilligers te bedanken. Wethouder Piet Burgering van gemeente Heemskerk was aanwezig om het officiële lintje te knippen en zo samen met ons logeerhuis het Koekoeksnest feestelijk te openen. Het Koekoeksnest biedt vanaf nu plek aan drie logees. Een logeerperiode varieert tussen de twee dagen tot maximaal drie weken. De kosten worden veelal vergoed vanuit de gemeente of de Wet langdurige zorg. In het bijzonder zet de gemeente Heemskerk zich er komende tijd, in de vorm van een pilot, voor in dat de toegang voor mensen met dementie zo eenvoudig mogelijk is.

 Tot slot gaat onze grote dank uit naar iedereen die gedoneerd heeft voor het logeerhuis rondom de Dam tot Damloop, de Zwarte markt, de Kermis op de Reigershoeve en het Vaillantfonds en een anonieme donateur voor hun donaties. Ook willen we Bouwbedrijf van der Wiel en Bleeker de Groot Wonen & Slapen bedanken voor jullie advies en flexibiliteit. Zonder al deze donaties  en jullie hulp was het logeerhuis niet zo mooi geworden als het nu is!

Maandag 17 oktober kwam de eerste logé daadwerkelijk logeren. Wilt u gebruikmaken van het logeeraanbod van de Reigershoeve of wilt u meer weten? Neem dan contact op via info@reigershoeve.nl of 0251-207027.  

 

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top