• Een buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie

Medewerkers

Stichting Reigershoeve heeft 60 medewerkers in dienst (ruim 39 fte). Buiten Dieneke, Bernadette, een secretariaat en een facilitiair medewerker/hovenier, zijn dit allemaal mensen die werken in de directe dagelijkse zorg voor onze bewoners. Wij vinden onze medewerkers stuk voor stuk kanjers en hebben hen geselecteerd op hun betrokkenheid, warmte en de motivatie om te werken volgens onze visie.
Medewerkers worden betaald en beloond conform de CAO VV&T.

Bestuur

De Reigershoeve is opgericht door Dieneke en Henk Smit, dochter en vader. De opa van Dieneke en de moeder van Henk werden allebei getroffen door dementie en hebben jarenlang in diverse verpleeghuizen doorgebracht. Hierdoor hebben Dieneke en Henk de zorgverlening voor mensen met dementie van zeer nabij meegemaakt en daaruit hun conclusies getrokken: die zorg moet beter en daar gaan wij voor zorgen! Op 1 oktober 2013 was het dan eindelijk zover. Na zeven jaar van voorbereiding opende de Reigershoeve haar deuren voor de eerste bewoners. Het was een droom die uitkwam! Tot september 2019 bestuurden Dieneke en Henk samen de zorgboerderij. Sinds 1 januari geniet Henk van zijn pensioen. Gelukkig is hij nog vaak als vrijwilliger op de Reigershoeve te vinden.

Vanaf september is Bernadette bij de Reigershoeve gaan werken om het stokje van Henk over te nemen. 

Bernadette (1983) is opgeleid als psycholoog en is haar werkzame leven begonnen als psycholoog in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Al snel is zij daarnaast bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut, het kennisinstituut voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, gaan werken. Hier heeft zij met veel plezier gewerkt aan projecten die onder andere gericht waren op mantelzorgondersteuning, kleinschalig wonen voor mensen met dementie en persoonsgerichte zorg. In 2015 is zij gepromoveerd op basis van haar onderzoek op dit laatste thema. Dat jaar werd zij ook  hoofd van het programma Ouderen. 

Dieneke (1985) heeft een studie gezondheidswetenschappen, beleid en organisatie van de gezondheidszorg, en een studie gerontologie afgerond. Altijd met haar droom van het realiseren van de Reigershoeve in haar achterhoofd, werkte zij vijf jaar samen met Bernadette op het Trimbos-instituut aan wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. In 2017 promoveerde zij op haar onderzoek naar de relatie tussen activiteiten en kwaliteit van leven bij mensen met dementie in de verpleeghuiszorg. Voor praktische ervaring werkte zij een jaar lang één dag per week in twee kleinschalige woonvoorzieningen als assistent-verzorgende, en werkte daarna een jaar bij Stichting WarmThuis, als coördinator van het dagbestedingsaanbod voor mensen met dementie die nog thuis wonen.

Nu vormen zij samen het bestuur van de Reigershoeve.

Raad van Toezicht

Stichting Reigershoeve is een stichting met een Raad van Toezicht die erop toeziet dat de bedrijfsvoering van de Reigershoeve goed verloopt en de zorg wordt geboden volgens de kwaliteitsstandaarden. De Raad van Toezicht bestaat uit Frank Roes (notaris), Leny Haaring (ouderenpsycholoog) en Matthijs Alink (econoom). 

Kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan

De Reigershoeve wil topzorg leveren voor mensen met dementie. In ons Kwaliteitsverslag over het jaar 2022 leest u hoe we hier het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest.

Elk jaar maakt de Reigershoeve in overleg met de familieraad en vertegenwoordigers van het personeel een beleids- en kwaliteitsplan. Hierin staan de speerpunten voor het nieuwe jaar beschreven. Download hier ons Kwaliteitsplan voor het jaar 2024.

Nieuws

08 februari 2024

Nieuwsbrief Uitjezorg nr 14 - februari 2024

De Reigershoeve wil graag iets betekenen voor de mensen die op onze wachtlijst staan. Iedere maand sturen we hen een nieuwsbrief, genaamd 'Uitjezorg'. Hier leest u de laatste versie. 'Uitjezorg' is bedoeld om u te informeren over activiteiten die we voor en met mensen met dementie organiseren in Heemskerk en omgeving. (klik op de link in dit artikel, om de nieuwsbrief te lezen)

16 januari 2024

Nieuwsbrief Uitjezorg nr 13 - januari 2024

De Reigershoeve wil graag iets betekenen voor de mensen die op onze wachtlijst staan. Iedere maand sturen we hen een nieuwsbrief, genaamd 'Uitjezorg'. Hier leest u de laatste versie. 'Uitjezorg' is bedoeld om u te informeren over activiteiten die we voor en met mensen met dementie organiseren in Heemskerk en omgeving. (klik op de link in dit artikel, om de nieuwsbrief te lezen)

14 december 2023

Nieuwsbrief Uitjezorg nr. 12 - december 2023

De Reigershoeve wil graag iets betekenen voor de mensen die op onze wachtlijst staan. Iedere maand sturen we hen een nieuwsbrief, genaamd 'Uitjezorg'. Hier leest u de laatste versie. 'Uitjezorg' is bedoeld om u te informeren over activiteiten die we voor en met mensen met dementie organiseren in Heemskerk en omgeving. (klik op de link in dit artikel, om de nieuwsbrief te lezen)

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top