• Een buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie

Aanmelden

Wilt u meer weten over wonen op de Reigershoeve of wilt u uzelf of uw naaste aanmelden? Stuur dan een bericht naar info@reigershoeve.nl of bel met 0251-207027 voor een persoonlijke toelichting. Wij plaatsen u dan op onze wachtlijst. Wij kunnen ook een rondleiding geven. Graag maken we hiervoor een afspraak om dit in te plannen.

Wachtlijst

Op 1 januari 2018 waren er ongeveer 190 wachtenden voor de woningen voor oudere mensen met dementie, en 20 voor de woning voor mensen die op jongere leeftijd dementie hebben gekregen. De wachttijd is afhankelijk van het vrij komen van een woonplek, en derhalve moeilijk te voorspellen. We schatten de wachttijd in op twee tot twee en een half jaar. Mensen die zich hebben aangemeld kunnen contact opnemen voor de huidige plek van hun naaste op de wachtlijst.

Voor iederen betaalbaar

Stichting Reigershoeve is een stichting zonder winstoogmerk. Bij de Reigershoeve is de financiering van wonen en zorg gescheiden. De zorg wordt gefinancierd via de wet Landurige Zorg. De woonkosten (huur en verblijfskosten) worden door de bewoners zelf betaald vanuit hun AOW, pensioen of eigen vermogen. Daartegenover staat dat de eigen bijdrage die men volgens de wet Langdurige Zorg moet betalen meestal lager is in vergelijking met de normale verpleeghuiszorg.

Mensen met lagere inkomens kunnen huurtoeslag krijgen. Hoewel bewoners dus zelf de woonlasten moeten betalen, zorgen de lage eigen bijdrage voor zorg en de toeslag er samen voor dat het wonen in de Reigershoeve ook voor mensen met een kleine beurs haalbaar is.

Uitgebreide informatie over de kosten van wonen en zorg bij de Reigershoeve kunt u lezen in dit PDF bestand.

Zorgindicatie

Omdat de zorg voor de bewoners van de Reigershoeve wordt gefinancierd vanuit de wet Langdurige Zorg, hebben zij een zorgindicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze instantie stelt aan de hand van de persoonlijke situatie vast welk zorgzwaartepakket de cliënt krijgt, dat wil zeggen, op hoeveel zorg de cliënt recht heeft. De Reigershoeve biedt woonzorg voor mensen met een zorgzwaartepakket van 5 of hoger. Meer informatie vindt u op www.ciz.nl. Hier kunt u ook een indicatiestelling aanvragen.

Nieuws

14 november 2018

Nieuwe opleiding Verzorgende IG dementiezorg: gelijk aan de slag op de Reigershoeve

De Reigershoeve start samen met WarmThuis, Woonzorggroep Samen en ROC Horizon college een nieuwe opleiding. Verzorgende IG dementiezorg. Lijkt het je leuk om het verzorgende vak te leren en gelijk in de praktijk aan de slag te gaan? Kom naar onze informatiemiddag op 23 november of mail naar info@fieldlabdementie.nl

14 november 2018

Vacature combinatiefunctie dagbesteding/woonzorg

De Reigershoeve is op zoek naar een leuke nieuwe collega die zowel in onze dagbesteding als in de woningen van onze bewoners aan de slag wil. Kijk verder voor meer informatie.

14 november 2018

Jubileumeditie Snavelklepper

Ter ere van ons 5-jarig bestaan op 1 oktober 2018, hebben we een jubileum editie van onze Reigershoeve-nieuwsbrief uitgebracht.

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top