• Een buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie

Informatie mantelzorgers

Op de Reigershoeve vinden we het ontzettend belangrijk dat de familieleden (of mantelzorgers) en medewerkers samenwerken in de zorg voor de persoon met dementie. De medewerkers van de Reigershoeve zijn immers professionals op het gebied van zorg voor mensen met dementie, maar het zijn de mantelzorgers die weten hoe de bewoner het beste behandeld en verzorgd zou willen worden.

Daarom worden mantelzorgers actief bij de zorg betrokken. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Stichting Reigershoeve werkt met het zorgleefplan, dat samen met de mantelzorgers wordt opgesteld. In dit zorgleefplan worden de wensen, behoeften en voorkeuren van de persoon met dementie doorgesproken. Samen met de mantelzorger worden doelen afgesproken voor de zorg en het welzijn van de bewoner. Daarnaast stellen we samen met de mantelzorger een persoonlijke activiteitenagenda op en kijken we bij welke activiteiten, taken en klussen de mantelzorger betrokken wil en kan zijn.
  • Naast betrokkenheid van mantelzorgers bij de zorg van hun naaste wil stichting Reigershoeve mantelzorgers betrekken bij de algemene zorg en het beleid van de Reigershoeve. Hiervoor organiseert de Reigershoeve vier keer per jaar familie-avonden, waarin de geboden zorg en het beleid van de Reigershoeve wordt besproken. Ook worden wensen, behoeften, ideeën en tips verzameld om de Reigershoeve te blijven verbeteren.
  • Ieder jaar verzamelen we informatie over cliënttevredenheid, afgenomen bij de mantelzorgers die bij de Reigershoeve betrokken zijn. De resultaten van deze vragenlijst zetten we om in verbeterpunten.

Dementie is behalve voor de persoon zelf, ook voor de mantelzorgers (familie, vrienden en kennissen) een slopende en ingrijpende ziekte. Dementie wordt soms omschreven als een langzaam rouwproces, omdat mantelzorgers steeds verder verwijderd raken van de persoon die ze zo goed kenden. Het besluit om iemand aan te melden voor dagbesteding, of nog een stap verder, voor opname in een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm is behoorlijk heftig. Vaak ontbreekt de nodige informatie over de ziekte en begeleiding in het ziekteproces, de behandeling en de verzorging.

We kunnen het ons daarom goed voorstellen dat u als mantelzorger soms ook behoefte heeft aan ondersteuning. Naast het dagelijkse contact, de gesprekken over het zorgleefplan en onze bewonersbesprekingen, bieden we daarom een aantal extra faciliteiten:

  • Soms is het belangrijk om dichtbij de persoon met dementie te zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand net in de Reigershoeve is komen wonen, als iemand ernstig ziek is of als familie erg ver weg woont. Op de Reigershoeve zijn enkele logeerkamers ingericht, waar in zulke gevallen gebruik van gemaakt kan worden.
  • Mantelzorgers kunnen als zij dit willen in gesprek met onze arts of psycholoog om vragen te stellen over de dementie, de geboden zorg, en over begeleiding en ondersteuning.
  • Regelmatig organiseren wij familieavonden of informatieavonden om te praten over een bepaald thema, om feedback te krijgen of om elkaar beter te leren kennen. Bekijk voor informatie over wanneer deze avonden plaatsvinden onze agenda.

Nieuws

08 februari 2024

Nieuwsbrief Uitjezorg nr 14 - februari 2024

De Reigershoeve wil graag iets betekenen voor de mensen die op onze wachtlijst staan. Iedere maand sturen we hen een nieuwsbrief, genaamd 'Uitjezorg'. Hier leest u de laatste versie. 'Uitjezorg' is bedoeld om u te informeren over activiteiten die we voor en met mensen met dementie organiseren in Heemskerk en omgeving. (klik op de link in dit artikel, om de nieuwsbrief te lezen)

16 januari 2024

Nieuwsbrief Uitjezorg nr 13 - januari 2024

De Reigershoeve wil graag iets betekenen voor de mensen die op onze wachtlijst staan. Iedere maand sturen we hen een nieuwsbrief, genaamd 'Uitjezorg'. Hier leest u de laatste versie. 'Uitjezorg' is bedoeld om u te informeren over activiteiten die we voor en met mensen met dementie organiseren in Heemskerk en omgeving. (klik op de link in dit artikel, om de nieuwsbrief te lezen)

14 december 2023

Nieuwsbrief Uitjezorg nr. 12 - december 2023

De Reigershoeve wil graag iets betekenen voor de mensen die op onze wachtlijst staan. Iedere maand sturen we hen een nieuwsbrief, genaamd 'Uitjezorg'. Hier leest u de laatste versie. 'Uitjezorg' is bedoeld om u te informeren over activiteiten die we voor en met mensen met dementie organiseren in Heemskerk en omgeving. (klik op de link in dit artikel, om de nieuwsbrief te lezen)

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top