• Een buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie

Informatie mantelzorgers

Op de Reigershoeve vinden we het ontzettend belangrijk dat de familieleden (of mantelzorgers) en medewerkers samenwerken in de zorg voor de persoon met dementie. De medewerkers van de Reigershoeve zijn immers professionals op het gebied van zorg voor mensen met dementie, maar het zijn de mantelzorgers die weten hoe de bewoner het beste behandeld en verzorgd zou willen worden.

Daarom worden mantelzorgers actief bij de zorg betrokken. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Stichting Reigershoeve werkt met het zorgleefplan, dat samen met de mantelzorgers wordt opgesteld. In dit zorgleefplan worden de wensen, behoeften en voorkeuren van de persoon met dementie doorgesproken. Samen met de mantelzorger worden doelen afgesproken voor de zorg en het welzijn van de bewoner. Daarnaast stellen we samen met de mantelzorger een persoonlijke activiteitenagenda op en kijken we bij welke activiteiten, taken en klussen de mantelzorger betrokken wil en kan zijn.
  • Naast betrokkenheid van mantelzorgers bij de zorg van hun naaste wil stichting Reigershoeve mantelzorgers betrekken bij de algemene zorg en het beleid van de Reigershoeve. Hiervoor organiseert de Reigershoeve vier keer per jaar familie-avonden, waarin de geboden zorg en het beleid van de Reigershoeve wordt besproken. Ook worden wensen, behoeften, ideeën en tips verzameld om de Reigershoeve te blijven verbeteren.
  • Ieder jaar verzamelen we informatie over cliënttevredenheid, afgenomen bij de mantelzorgers die bij de Reigershoeve betrokken zijn. De resultaten van deze vragenlijst zetten we om in verbeterpunten.

Dementie is behalve voor de persoon zelf, ook voor de mantelzorgers (familie, vrienden en kennissen) een slopende en ingrijpende ziekte. Dementie wordt soms omschreven als een langzaam rouwproces, omdat mantelzorgers steeds verder verwijderd raken van de persoon die ze zo goed kenden. Het besluit om iemand aan te melden voor dagbesteding, of nog een stap verder, voor opname in een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm is behoorlijk heftig. Vaak ontbreekt de nodige informatie over de ziekte en begeleiding in het ziekteproces, de behandeling en de verzorging.

We kunnen het ons daarom goed voorstellen dat u als mantelzorger soms ook behoefte heeft aan ondersteuning. Naast het dagelijkse contact, de gesprekken over het zorgleefplan en onze bewonersbesprekingen, bieden we daarom een aantal extra faciliteiten:

  • Soms is het belangrijk om dichtbij de persoon met dementie te zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand net in de Reigershoeve is komen wonen, als iemand ernstig ziek is of als familie erg ver weg woont. Op de Reigershoeve zijn enkele logeerkamers ingericht, waar in zulke gevallen gebruik van gemaakt kan worden.
  • Mantelzorgers kunnen als zij dit willen in gesprek met onze arts of psycholoog om vragen te stellen over de dementie, de geboden zorg, en over begeleiding en ondersteuning.
  • Regelmatig organiseren wij familieavonden of informatieavonden om te praten over een bepaald thema, om feedback te krijgen of om elkaar beter te leren kennen. Bekijk voor informatie over wanneer deze avonden plaatsvinden onze agenda.

Nieuws

29 november 2022

Nieuwsbrief Een fijne dag november 2022

De Reigershoeve wil graag iets betekenen voor de mensen die op onze wachtlijst staan. Iedere maand sturen we hen een nieuwsbrief, genaamd 'Een fijne dag'. Hier leest u de laatste versie. 'Een fijne dag' is bedoeld om u te informeren over activiteiten die we voor en met mensen met dementie organiseren in Heemskerk en omgeving. (klik op de link in dit artikel, om de nieuwsbrief te lezen)

25 november 2022

Nieuwsbrief Een fijne dag oktober2022

De Reigershoeve wil graag iets betekenen voor de mensen die op onze wachtlijst staan. Iedere maand sturen we hen een nieuwsbrief, genaamd 'Een fijne dag'. Hier leest u de laatste versie. 'Een fijne dag' is bedoeld om u te informeren over activiteiten die we voor en met mensen met dementie organiseren in Heemskerk en omgeving. (klik op de link in dit artikel, om de nieuwsbrief te lezen)

20 oktober 2022

Opening logeerhuis het Koekoeksnest

Van de zomer lieten we weten dat we aan de slag gingen met het realiseren van een logeerhuis voor mensen met dementie op woonzorgboerderij de Reigershoeve. We zijn heel erg blij dat we, dankzij alle hulp die we hebben gekregen van vrijwilligers, afgelopen vrijdag officieel open konden gaan. Wel dertig vrijwilligers hebben zich afgelopen twee maanden keihard ingezet om het logeerhuis, het Koekoeksnest, op tijd klaar te krijgen voor de eerste logees. Zij hebben geschilderd, behangen, keukenapparatuur vervangen, lampen opgehangen, de tuin gesnoeid en onkruidvrij gemaakt en ga zo maar door! Ook het kersverse team van het logeerhuis heeft er hard aan gewerkt om het logeerhuis er echt uit te laten zien als een sfeervolle Bed & Breakfast.

 We begonnen de middag vrijdag met een uitgebreide lunch om de vrijwilligers te bedanken. Wethouder Piet Burgering van gemeente Heemskerk was aanwezig om het officiële lintje te knippen en zo samen met ons logeerhuis het Koekoeksnest feestelijk te openen. Het Koekoeksnest biedt vanaf nu plek aan drie logees. Een logeerperiode varieert tussen de twee dagen tot maximaal drie weken. De kosten worden veelal vergoed vanuit de gemeente of de Wet langdurige zorg. In het bijzonder zet de gemeente Heemskerk zich er komende tijd, in de vorm van een pilot, voor in dat de toegang voor mensen met dementie zo eenvoudig mogelijk is.

 Tot slot gaat onze grote dank uit naar iedereen die gedoneerd heeft voor het logeerhuis rondom de Dam tot Damloop, de Zwarte markt, de Kermis op de Reigershoeve en het Vaillantfonds en een anonieme donateur voor hun donaties. Ook willen we Bouwbedrijf van der Wiel en Bleeker de Groot Wonen & Slapen bedanken voor jullie advies en flexibiliteit. Zonder al deze donaties  en jullie hulp was het logeerhuis niet zo mooi geworden als het nu is!

Maandag 17 oktober kwam de eerste logé daadwerkelijk logeren. Wilt u gebruikmaken van het logeeraanbod van de Reigershoeve of wilt u meer weten? Neem dan contact op via info@reigershoeve.nl of 0251-207027.  

 

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top