• Een buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie

Stage lopen op de Reigershoeve

Stichting Reigershoeve ziet het als een belangrijke taak om studenten van zorgopleidingen te leren over de visie van de Reigershoeve op zorg voor mensen met dementie. Zij wil studenten laten zien hoe praktijk van zorg voor mensen met dementie zodanig kan worden ingericht, dat bewoners ondanks hun ziekte zoveel mogelijk regie houden over hun eigen leven. Hierbij vormen hun gewoontes het uitgangspunt van de zorg.

Tevens vindt de Reigershoeve het belangrijk om mensen van diverse opleidingen mee te laten denken over de invulling van wonen en zorg bij de Reigershoeve. Zo blijven we een frisse blik behouden volgens de laatste inzichten van goede dementiezorg.

Opleidingen
Reigershoeve is een door Calibris erkend leerbedrijf voor studenten van de BOL (beroepsopleidende leerweg) en de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) van de volgende opleidingen:

  • MBO Medewerker Maatschappelijke Zorg ( kwalificatieniveau 3 en 4 )
  • MBO Verzorgende IG (kwalificatieniveau 3)
  • MBO Helpende (kwalificatieniveau 2)

Aanmelden

De praktijkbegeleider van de Reigershoeve maakt jaarlijks een inventarisatie hoeveel stagiairs binnen de Reigershoeve het volgende leerjaar geplaatst kunnen worden. Het opleidingsinstituut meldt de Reigershoeve hoeveel stagiairs, in welke periode en welk niveau beschikbaar zijn. De stagiairs schrijven een motivatiebrief aan de praktijkbegeleider van de Reigershoeve. Naar aanleiding van de motivatie brief word de stagiair uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Als voorbereiding op dit gesprek heeft de stagiair het stage werkplan mee en heeft zich verdiept in de doelgroep en de visie van de Reigershoeve.
Bij het kennismakingsgesprek zijn aanwezig de praktijkopleider en de werkbegeleider die de stagiair in de woning gaat begeleiden. Daarna wordt bepaald of de stagiaire stage kan lopen in de Reigershoeve.

De praktijkbegeleider van de Reigershoeve plaatst de stagiairs in overleg met de woongroepsleiders in een woning en geeft dit door aan het opleidingsinstituut.

Koppeling werkbegeleider - stagiair

Elke stagiair wordt gedurende de stageperiode aan een vaste werkbegeleider gekoppeld die als contactpersoon fungeert. Bij afwezigheid van de vaste werkbegeleider biedt de medewerker die aanwezig is werkbegeleiding. De werkbegeleiders worden hier ook weer in gecoacht door de praktijkopleider van de Reigershoeve.

Heb je interesse in een stage plek bij de Reigershoeve, stuur dan op tijd, ruim voor de zomervakantie, je motivatiebrief naar praktijkopleider@reigershoeve.nl , en je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Nieuws

08 september 2021

Opleiding verzorgende IG dementiezorg

Wij starten in februari 2022 wederom met de opleiding verzorgende IG dementiezorg bij de Reigershoeve. Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan via info@reigershoeve.nl

25 mei 2020

Plantjes van Sap

Wist u dat Kwekerij Sap nu al meerdere jaren planten doneert aan de Reigershoeve? 

Ook nu weer is het terras voor Oosterweg 5D prachtig aangekleed met de mooiste bloemen en planten. Bedankt kwekerij Sap voor het opvrolijken van onze tuin en daarmee onze bewoners!

25 mei 2020

Overgang naar intramurale zorg

Per 1 juni gaat de Reigershoeve over op intramurale zorg. Hiermee veranderen in de meeste gevallen de kosten van het wonen en de zorg op de Reigershoeve. Ook wordt de artsenzorg anders vormgegeven. 

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top