• Een buitengewone woonzorgboerderij voor mensen met dementie

Stage lopen op de Reigershoeve

Stichting Reigershoeve ziet het als een belangrijke taak om studenten van zorgopleidingen te leren over de visie van de Reigershoeve op zorg voor mensen met dementie. Zij wil studenten laten zien hoe praktijk van zorg voor mensen met dementie zodanig kan worden ingericht, dat bewoners ondanks hun ziekte zoveel mogelijk regie houden over hun eigen leven. Hierbij vormen hun gewoontes het uitgangspunt van de zorg.

Tevens vindt de Reigershoeve het belangrijk om mensen van diverse opleidingen mee te laten denken over de invulling van wonen en zorg bij de Reigershoeve. Zo blijven we een frisse blik behouden volgens de laatste inzichten van goede dementiezorg.

Opleidingen
Reigershoeve is een door Calibris erkend leerbedrijf voor studenten van de BOL (beroepsopleidende leerweg) en de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) van de volgende opleidingen:

  • MBO Medewerker Maatschappelijke Zorg ( kwalificatieniveau 3 en 4 )
  • MBO Verzorgende IG (kwalificatieniveau 3)
  • MBO Helpende (kwalificatieniveau 2)

Aanmelden

De leidinggevende van de Reigershoeve maakt jaarlijks een inventarisatie hoeveel stagiairs binnen de Reigershoeve het volgende leerjaar geplaatst kunnen worden. Het opleidingsinstituut meldt de Reigershoeve hoeveel stagiairs, in welke periode en welk niveau beschikbaar zijn. De stagiairs schrijven een motivatiebrief aan de leidinggevende van de Reigershoeve. Naar aanleiding van de motivatie brief word de stagiair uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Als voorbereiding op dit gesprek heeft de stagiair het stage werkplan mee en heeft zich verdiept in de doelgroep en de visie van de Reigershoeve.
Bij het kennismakingsgesprek zijn aanwezig de leidinggevende van de Reigershoeve, de praktijkopleider en de werkbegeleider die de stagiair in de woning gaat begeleiden. Daarna wordt bepaald of de stagiaire stage kan lopen in de Reigershoeve.

De leidinggevende van de Reigershoeve plaatst de stagiairs in overleg met de praktijkopleider en de woongroepsleiders in een woning en geeft dit door aan het opleidingsinstituut.

Koppeling werkbegeleider - stagiair

Elke stagiair wordt gedurende de stageperiode aan een vaste werkbegeleider gekoppeld die als contactpersoon fungeert. Bij afwezigheid van de vaste werkbegeleider biedt de medewerker die aanwezig is werkbegeleiding. De werkbegeleiders worden hier ook weer in gecoacht door de praktijkopleider van de Reigershoeve.

Heb je interesse in een stage plek bij de Reigershoeve, stuur dan op tijd, ruim voor de zomervakantie, je motivatiebrief naar Dieneke Smit, d.smit@reigershoeve.nl, en je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Nieuws

14 november 2018

Nieuwe opleiding Verzorgende IG dementiezorg: gelijk aan de slag op de Reigershoeve

De Reigershoeve start samen met WarmThuis, Woonzorggroep Samen en ROC Horizon college een nieuwe opleiding. Verzorgende IG dementiezorg. Lijkt het je leuk om het verzorgende vak te leren en gelijk in de praktijk aan de slag te gaan? Kom naar onze informatiemiddag op 23 november of mail naar info@fieldlabdementie.nl

14 november 2018

Vacature combinatiefunctie dagbesteding/woonzorg

De Reigershoeve is op zoek naar een leuke nieuwe collega die zowel in onze dagbesteding als in de woningen van onze bewoners aan de slag wil. Kijk verder voor meer informatie.

14 november 2018

Jubileumeditie Snavelklepper

Ter ere van ons 5-jarig bestaan op 1 oktober 2018, hebben we een jubileum editie van onze Reigershoeve-nieuwsbrief uitgebracht.

2017, Ontwikkeld door Zeno Webdevelopment

Top